logo big

Odział Zdrojowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 32
tel +48 18 547 56 99, 18 547 10 32
18 441 31 85
e-mail: neltechbiuro@gmail.com

Odział Zielona

33-300 Nowy Sącz, ul Zielona 55
tel +48 18 547 45 00, 18 442 39 36
e-mail: neltech@interia.pl

Oddział Papieska

33-300 Nowy Sącz, ul. Papieska 13
tel +48 18 442 38 04
e-mail: neltechpapieska@gmail.com
SPRZEDAŻ INTERNETOWA

PI 504

PI 504

PI 504 piły z nakładkami z węglika spiekanego ze średnią ilością zębów.

PI 504T piły z nakładkami z bardzo twardego węglika spiekanego ze średnią ilością zębów.

PI 504VT piły o zmniejszonej hałaśliwości ze średnią ilością zębów z nakładkami z bardzo twardego węglika spiekanego.

D

B

b

d

z

γ

250

3,2

2,2

30

40

10°

250 vt

3,2

2,2

30

40

10°

300

3,2

2,2

30

48

10°

300 vt

3,2

2,2

30

48

10°

350

3,2

2,2

30

54

10°

350 vt

3,2

2,2

30

54

10°

400

3,5

2,5

30

48

15°

400

3,5

2,5

30

60

10°

400 vt

3,5

2,5

30

60

10°

450

3,8

2,8

30

66

10°

500

4.0

2,8

30

72

10°

PI-504pi-504 2

Kontakt

NEL-TECH Prosta Spółka Akcyjna
33-300 Nowy Sącz

ul. Zdrojowa 32, tel. 18 547 56 99
ul. Zielona 55, tel. 18 547 45 00
ul. Papieska 13, tel. 18 442 38 04

Email: neltechbiuro@gmail.com