logo big

Odział Zdrojowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 32
tel +48 18 547 56 99, 18 547 10 32
18 441 31 85
e-mail: neltechbiuro@gmail.com

Odział Zielona

33-300 Nowy Sącz, ul Zielona 55
tel +48 18 547 45 00, 18 442 39 36
e-mail: neltech@interia.pl

Oddział Papieska

33-300 Nowy Sącz, ul. Papieska 13
tel +48 18 442 38 04
e-mail: neltechpapieska@gmail.com
SPRZEDAŻ INTERNETOWA

Serwis pił taśmowych

SERWIS PIŁ TAŚMOWYCH

Usługa ta dotyczy pił taśmowych o szerokości od 10 do 80mm i obejmuje w swym zakresie ostrzenie, rozwieranie zębów i ponowne zgrzanie piły. Odpowiednie wyostrzenie zębów w piłach taśmowych osiągane jest dzięki zastosowaniu ściernic borazonowych, dostosowanych do kształtu zębów danego producenta pił taśmowych. Dzięki temu profil zębów jest identyczny na całej długości piły niezależnie od ilości ostrzeń. Bardzo istotnym czynnikiem jest również odpowiednie rozwieranie zębów piły taśmowej, ważna rolę odrywa tutaj miejsce i sposób przyłożenia grotu rozwieraka. Dla uzyskania najlepszego efektu stosujemy rozwierak sterowany automatycznie, dlatego wartość rozwarcia jest powtarzalna i utrzymana w pożądanym zakresie. Proces zgrzewania pił jest również kontrolowany elektronicznie, tak aby dobór wszystkich parametrów niezbędnych do zgrzania piły był optymalny.

Kontakt

NEL-TECH Prosta Spółka Akcyjna
33-300 Nowy Sącz

ul. Zdrojowa 32, tel. 18 547 56 99
ul. Zielona 55, tel. 18 547 45 00
ul. Papieska 13, tel. 18 442 38 04

Email: neltechbiuro@gmail.com