logo big

Odział Zdrojowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 32
tel +48 18 547 56 99, 18 547 10 32
18 441 31 85
e-mail: neltechbiuro@gmail.com

Odział Zielona

33-300 Nowy Sącz, ul Zielona 55
tel +48 18 547 45 00, 18 442 39 36
e-mail: neltech@interia.pl

Oddział Papieska

33-300 Nowy Sącz, ul. Papieska 13
tel +48 18 442 38 04
e-mail: neltechpapieska@gmail.com
SPRZEDAŻ INTERNETOWA

Ściernice borazonowe

ŚCIERNICE BORAZONOWE

Borazon regularny azotek boru - CBN określa się mianem materiału supertwardego, ze względu na jego wyraźnie wyższą twardość w porównaniu do tradycyjnych materiałów ściernych jak korund czy karborund. Borazon wykorzystywany jest w procesach obróbki szlifierskiej, w których priorytetem jest osiąganie doskonałej jakości obrabianych powierzchni przy wysokiej wydajności obróbki. Główne zalety stosowania narzędzi ściernych wykonanych z borazonu są następujące: duża żywotność powiązana z zachowaniem profilu narzędzia, krótki czas obróbki, krótsze czasy pomocnicze ze względu na rzadszą wymianę narzędzi, eliminacja uszkodzeń termicznych powierzchni obrabianych materiałów wskutek niższych temperatur szlifowania, zapewnienie jednolitej jakości powierzchni obrabianych przedmiotów.

Profilowe ściernice borazonowe o spoiwie galwanicznym przeznaczone są do ostrzenia pił taśmowych używanych w przemyśle drzewnym, tartacznym. Dzięki dokładnemu dostosowaniu profilu ściernicy do zarysu zęba uzyskuje się wysoką powtarzalność geometrii zęba po ostrzeniu, co gwarantuje długą żywotność piły. Stosowanie borazonowych ściernic galwanicznych przy ostrzeniu pił taśmowych umożliwia osiągnięcie dużej wydajności bez ryzyka wystąpienia przypaleń, uzyskanie bardzo dokładnej, powtarzalnej geometrii ostrza. Kształt ściernicy borazonowej powinien ściśle odpowiadać zarysowi zęba piły taśmowej. Ostrzenie pił ściernicą, której kształt różni się od zarysu zęba jest niedopuszczalne i powoduje gwałtowne zużycie się ściernicy borazonowej, niewłaściwe ostrzenie i w konsekwencji pękanie piły.

Fenes

10°

22,2               

—                          

Fenes Standard

127 x 22,2 x 12,7

127 x 22,2 x 20,0

150 x 22,2 x 20,0

203 x 22,2 x 32,0

WM

10°

22,2               

Wersja zimowa

WM 9/29

127 x 22,2 x 12,7

127 x 22,2 x 20,0

150 x 22,2 x 20,0

203 x 22,2 x 32,0

Wersja letnia

WM 10/30

127 x 22,2 x 12,7

127 x 22,2 x 20,0

150 x 22,2 x 20,0

203 x 22,2 x 32,0

Drewno miękkie

WM 13/29

127 x 22,2 x 12,7

127 x 22,2 x 20,0

150 x 22,2 x 20,0

203 x 22,2 x 32,0

Ro -Ma

10°

22,2

Wersja zimowa

Ro – Ma 9

127 x 22,2 x 12,7

127 x 22,2 x 20,0

150 x 22,2 x 20,0

203 x 22,2 x 32,0

Wersja letnia

Ro – Ma 8

127 x 22,2 x 12,7

127 x 22,2 x 20,0

150 x 22,2 x 20,0

203 x 22,2 x 32,0

Kontakt

NEL-TECH Prosta Spółka Akcyjna
33-300 Nowy Sącz

ul. Zdrojowa 32, tel. 18 547 56 99
ul. Zielona 55, tel. 18 547 45 00
ul. Papieska 13, tel. 18 442 38 04

Email: neltechbiuro@gmail.com