logo big

Odział Zdrojowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Zdrojowa 32
tel +48 18 547 56 99, 18 547 10 32
18 441 31 85
e-mail: neltechbiuro@gmail.com

Odział Zielona

33-300 Nowy Sącz, ul Zielona 55
tel +48 18 547 45 00, 18 442 39 36
e-mail: neltech@interia.pl

Oddział Papieska

33-300 Nowy Sącz, ul. Papieska 13
tel +48 18 442 38 04
e-mail: neltechpapieska@gmail.com
SPRZEDAŻ INTERNETOWA

Wilgotnościomierze

WILGOTNOŚCIOMIERZE

Wilgotność drewna jest podstawowym parametrem technologicznym drewna. Wpływa w zasadniczy sposób na jego własności fizyczne i mechaniczne. Z tego powodu szybki, dokładny i niezawodny pomiar wilgotności drewna jest rzeczą niezbędną. Do pomiaru wilgotności drewna powszechnie stosowane są obecnie wilgotnościomierze elektroniczne [elektryczne]. Działają one na zasadzie pomiarów parametrów elektrycznych próbki drewna i przetwarzaniu zmierzonych wartości bezpośrednio na wilgotność wyrażoną w procentach.

Wilgotnościomierze rezystancyjne mierzą rezystancję [oporność elektryczną] pomiędzy wbitymi w drewno elektrodami. Rezystancja drewna bardzo mocno zależy od wilgotności. Przykładowo, w zakresie 6% do 28% wilgotności, przy zmianie wilgotności o 3,5% rezystancja zmienia się dziesięć razy [zmienia się o rząd]. Powyżej 28%, to jest powyżej punktu nasycenia włókien, zależność ta nie jest już tak silna, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie czułości i pogorszenie dokładności pomiaru. Z tego względu większość producentów nie określa dokładności pomiarów dla wilgotności powyżej punktu nasycenia włókien. Zakres pomiaru wilgotnościomierzem rezystancyjnym od dołu ograniczony jest możliwością pomiaru dużych rezystancji. Doświadczenia dowodzą, że pomiary rezystancji powyżej 50GΩ wymagają stosowania specjalnych materiałów, metod i układów pomiarowych oraz możliwe są tylko w warunkach laboratoryjnych. Rezystancję ok. 50 GΩ posiada drewno o wilgotności ok. 6%, co jest dolną granicą zakresu pomiarowego. Igły wilgotnościomierza mogą znajdować się bezpośrednio na obudowie przyrządu lub na elektrodzie młotkowej, połączonej z przyrządem przewodem.


HIT 1   

Wilgotnościomierz HIT 1 jest elektronicznym przyrządem do orientacyjnego pomiaru wilgotności drewna. Jego zasadniczą cechą jest to, że cały wilgotnościomierz mieści się w elektrodzie młotkowej. Tak, jak większość spotykanych wilgotnościomierzy, HIT1 działa na zasadzie pomiaru rezystancji. Przyjęta charakterystyka rezystancyjna jest średnią dla wszystkich gatunków występujących w Europie.
Zakres pomiarowy - 6 % - 50 % wilg. bezwzgl.
Dokładność - od +/-2 do +/-3 % [bez korzystania z tabel korekcyjnych, przy temp. drewna 15 - 25°C]

                         od +/-1.5 do +/-2 % [przy korzystaniu z tabel korekcyjnych, przy temp. drewna 0 - 60°C]

                         powyżej 30% - pomiar orientacyjny.


HIT 3
Wilgotnościomierz HIT 3 jest elektronicznym przyrządem do pomiaru wilgotności drewna. Jego zasadniczą cechą jest to, że cały wilgotnościomierz mieści się w elektrodzie młotkowej. Przyrząd wyposażony jest w układy kompensacji temperatury i wyboru gatunku drewna.
Zakres pomiarowy - 6 % - 60 % wilg. bezwzgl.
Dokładność - +/-1 % [w zakresie 6 - 15%], +/-2% [w zakresie 16 - 28%], ok. 10 % wart. mierzonej [w zakresie 28 - 60%].
Zakres temp. drewna - -10/+50°C
Liczba gat. drewna - 9 grup [12 gat. + 270 gat. egzotycznych].


HIT 4
Wilgotnościomierz drewna HIT 4 jest nowoczesnym, elektronicznym miernikiem wilgotności drewna. Konstrukcja przyrządu pozwala na zastosowanie długich igieł pomiarowych i pomiary wilgotności dużych elementów drewnianych. Elektrody wbija się w badane drewno [i wyciąga] przesuwając bijak po pionowym pręcie prowadzącym. Dzięki temu igły zawsze wbijane są i wyciągane prostopadle do drewna i nie ulegają skrzywieniu lub złamaniu. Cały przyrząd jest wykonany z chromowanej stali.
Dobrze amortyzowana płytka z elektroniką zabezpiecza układy elektroniczne przez uszkodzeniem. Przyrządem można dokonać pomiaru wilgotności około 270 gatunków drewna. Wilgotnościomierz wyposażony jest w układ kompensacji temperatury.
Zakres pomiarowy - 6 % - 60 % wilg. bezwzgl.
Dokładność - +/-1 % [w zakresie 6 - 15%], +/-2 % [w zakresie 16 - 28%], ok. 10 % wart. mierzonej [w zakresie 28 - 60%]
Zakres temp. drewna - -10/+60°C
Liczba gat. drewna - 9 grup [12 gat. + 270 gat. egzotycznych].

wilgotnosciomierze

Kontakt

NEL-TECH Prosta Spółka Akcyjna
33-300 Nowy Sącz

ul. Zdrojowa 32, tel. 18 547 56 99
ul. Zielona 55, tel. 18 547 45 00
ul. Papieska 13, tel. 18 442 38 04

Email: neltechbiuro@gmail.com